Energiakadu ja võimsuskadu

Energiakadu on see energiahulk, mida ei õnnestu muundada kasulikuks tööks. Kui energiakadu jagada ajavahemikuga, mille vältel energia “kaotsi läks”, saame suuruse, mida nimetatakse võimsuskaoks. Võimsuskadu on niisiis ajaühikus kaotatud energia.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale