Hetkvõimsus vahelduvvooluahelas

Voolutugevus ja pinge muutuvad vahelduvvooluahelas pidevalt ja perioodiliselt. Igal ajahetkel iseloomustavad neid hetkväärtused i  ja u.

Alalisvoolu puhul on võimsus N ehk voolu poolt ajaühikus tehtav töö võrdne voolutugevuse I ja pinge U  korrutisega: N equals I times U. See korrutis ajas ei muutu.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale