Relatiivsusteooria

Relatiivsusteooria on Albert Einsteini poolt aastail 1905-1916 väljatöötatud teooria nähtuste ajalis-ruumiliste suhete ja liikumise kohta. Aega ja ruumi käsitleb relatiivsusteooria ühtse 4-mõõtmelise aegruumina.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale