EMVL06. Sagedused ja lainepikkused

Ülesanne. Enamus tänapäeva raadioaparaate töötab ultralühilainetel sagedusvahemikus 87 comma 5 minus 108 space M H z. Milline on sellele vastav lainepikkuste vahemik?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale