AVM04. Ringvoolu magnetväli

Ülesanne. Arvutada magnetinduktsioon ringvoolu keskpunktis, kui voolutugevus on 15 space A ja ringvoolu raadius on 4 space c m.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale