VT14. Ahela takistus III. Kommentaar ülesandele

Hargnevad voolud. Selles ülesandes tuleb kokku puutuda juhuga, kus voolud hargnevad. Kui vool hargneb kaheks, nagu alljärgneval joonisel,

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale