VT12. Ahela takistus II

Ülesanne. Leia kogutakistus joonisel toodud skeemi jaoks, kui kõigi takistite takistused ahelas on 3 space capital omega.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale