VT09. Kaks takistit jadamisi ja rööbiti

Ülesanne. Kahe takisti jadaühenduse korral on nende kogutakistus 10 space capital omega comma rööpühenduse korral aga 2 comma 4 space capital omega. Leida kummagi takisti takistus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale