VT04. Triivikiirus ja voolutugevus. Kommentaar ülesandele

1. Voolutihedus on elektrivoolu korral mõneti olulisem suurus kui voolutugevus. Kui voolutugevus iseloomustab ühe kindla juhi ristlõiget ajaühikus läbivat kogulaengut, siis voolutihedus näitab, millised füüsikalised suurused voolu mõjutavad. Võime ka öelda, et voolutugevus sõltub konkreetse juhi “geomeetriast”, voolutihedus aga mitte.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale