EL02. Vase eraldumine

Ülesanne. Kui palju vaske eraldub 1 minuti jooksul vasksulfaadi C u space S O subscript 4 vesilahuse elektrolüüsil voolutugevusel 1 space A? Vase elektrokeemiline ekvivalent on 0,33 fraction numerator m g over denominator C end fraction.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale