EL00. Kasulikud valemid

Faraday I seadus. See seadus ütleb, et

m equals k space I space t comma

kus  m  on elektroodile kantava aine mass,  I  on voolutugevus, t on elektrolüüsi kestus ja  k on elektrokeemiline ekvivalent.

Elektrokeemiline ekvivalent on konkreetset ainet iseloomustav suurus. Valemist on näha, et arvuliselt võrdub see elektroodil eraldunud aine massiga, kui elektrolüüti läbib laeng q. (Laeng on voolutugevuse korrutis ajaga, kuna voolutugevus pole muud kui ajaühikus juhi ristlõiget läbinud laeng.)