EK3. Maakera mahtuvus. Kommentaar

Elektrimahtuvus on üldiselt määratud kahe juhtiva keha süsteemi jaoks. Neutraalse keha laadimisel peab alati osa laetud osakesi (enamasti elektronid) minema üle ühelt kehalt teisele. Viies elektrone ühelt kehalt teisele, laadub üks keha negatiivselt, teine positiivselt, ja kehade vahele tekib pinge. Mida aeglasemalt kehadevaheline pinge laadimisel kasvab, seda suurem laeng saab kehadele koguneda, neis “salvestuda”.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale