Mikromaailm ja makromaailm

Mikros tähendab vanakreeka keeles ‘väike’, makros – ‘suur’. Eesliiteid mikro- ja makro- kasutatakse siis, kui soovitakse rõhutada millegi suhtelist väiksust või suurust.

Väiksus ja suurus on alati just nimelt suhtelised: aatom ja tuum on mõlemad argiesemetega võrreldes imeväikesed, kuid tuumaga võrreldes on aatomi mõõtmed hiiglaslikud. Inimene hindab nähtuste ja objektide väiksust ja suurust enamasti argisest taustsüsteemist, võttes võrdluse aluseks vaikimisi igapäevaelu esemed nagu lauad, toolid, banaanid, inimene ise. Oluline on ka see, kas ese või nähtus on tavatajus, instrumentide abita, vaadeldav.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale