Ühtlaselt muutuva sirgliikumise valemid

Ühtlaselt muutuval sirgliikumisel kehtivad järgmised valemid.

Kiirendus on ajas muutumatu:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale