Kiirus

Sõna kiirus tähendab füüsikas mitut erinevat asja. Mida kiiruse all täpselt silmas peetakse, sõltub sellest, kas räägime kulgliikumisest või pöörlemisest, liikumisolekust ühel kindlal ajahetkel või liikumisest pikema ajavahemiku vältel.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale