Arvtelg

Arvtelg on kõige lihtsam näide koordinaatsüsteemist.

Igale sirgjoone punktile seatakse vastavusse üks ja ainult üks reaalarv. Joonel valitakse meelevaldselt üks punkt O, mida nimetatakse alguspunktiks (ehk nullpunktiks).

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale