Valgusvoog

Elektromagnetlaine kannab edasi energiat, kuid inimese silm võtab sellest vastu üksnes teatud lainepikkuste vahemikku (ligikaudu 400-800 nm). Seega valguse poolt edasikantav energia ja silma poolt vastuvõetav energia ei kattu. Võime ütelda, et elektromagnetenergia ja valgusenergia pole sama asi. Praktikas on sageli oluline hinnata just seda osa elektromagnetlaine energiast, mida inimene tajub.

valgusvoog

Valgusvoog on pinda ajaühikus läbiv valgusenergia.

Valgusvoog on silmaga vahetult hinnatava valguskiirguse võimsus. Teiste sõnadega, see on ajaühikus pinda läbiv valgusenergia hulk, mille suurust hinnatakse silmas tekitatud valgusaistingu tugevuse järgi. Niisiis on valgusvoo mõiste lahutamatult seotud inimese tajuaparaadiga.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale