Newtoni rõngad

Newtoni rõngasteks nimetatakse interferentspilti, mis tekib klaasplaadi ja sellele asetatud läätse vahele jäävas õhukihis. Nähtuse ilmnemiseks peab lääts olema tasakumer ja suure kõverusraadiusega.

Laine 1  langeb risti tasakumerale läätsele ja läbib selle, tekitades kaks uut lainet. (Lihtsustusena võime lainete asemel kõnelda ka kiirtest). Laine 2 peegeldub tagasi läätse kumerpinnalt ning murdub seejärel klaasist õhku. Osa laine 1  valgusest murdub läätse kumerpinnast allapoole õhku ning liigub seal edasi klaasplaadini. Tekkinud laine 3 peegeldub klaasplaadilt tagasi läätse kumerpinnale, murdub seal õhust klaasi, liigub läbi klaasi läätse tasapinnale ja murdub seal veel kord, klaasist õhku.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale