Tunnelefekt

Tunnelefektiks ehk tunneleerumiseks nimetatakse kvantnähtust, mille korral osake läbib sellise potentsiaalse energia barjääri, mille ületamiseks tal just nagu ei tohiks piisavalt energiat olla. Barjääri kõrgus on suurem kui osakese kineetiline energia. Mida õhem on barjäär, seda suurem on tõenäosus, et osake läheb barjäärist läbi.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale