Sulustamine

Sulustamise all mõistetakse olukorda, kus mikroosake on nii-öelda “vangistatud” teatud ruumipiirkonda, ei ole vaba. Vaba ja sulustatud osakese omadused on mõnes suhtes väga erinevad.

Sulustamisest kõneldes tasub kõigepealt meenutada, et kvantmehaanika käsitleb elektrone, aatomeid, neutroneid ja muid elementaarosakesi kahetiselt – nii osakese kui lainena. Iga mikroosake on ühtlasi ainelaine, mida matemaatiliselt kirjeldab lainefunktsioon ehk leiulaine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale