Schrödingeri võrrand

Schrödingeri võrrand on liikumisvõrrandi analoog kvantmehaanikas. Seda võib pidada Newtoni II seaduse kvantvasteks.

Klassikalise mehaanika põhiülesandeks on leida keha liikumisvõrrand teadaolevas jõuväljas. See lubab arvutada keha asukoha ja kiiruse mistahes meid huvitaval ajahetkel, juhul kui algtingimused on teada. Näiteks saame niiviisi ennustada planeetide asukohti, kui meil on olemas andmed mõne varasema ajahetke kohta.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale