Elektroluminestsents

Elektroluminestsents on helendus, mis tekib mõnedes ainetes siis, kui aine on tugevas elektriväljas või seda läbib elektrivool.

Luminestseeruv tool. Elektroluminestsents.

Tool elektri mõjul helendavast kangast.

Selle nähtuse lihtsustatud mudel on järgmine. Aine aatomites on elektronid jaotunud kindlatesse orbiidisarnastesse ruumipiirkondadesse. Normaalolukorras on nad aatomi positiivse laengu mõjuväljas nii-öelda “omal kohal”. Kui elektronid saavad kuskilt lisaenergiat, võivad nad sellelt püsikohalt väljuda, nii et seal tekib “auk” ehk elektroni puuduolek, ja tõusta kõrgematele energiatasanditele. Kuid selline ergastatud olek kestab tavaliselt ülilühikest aega ja elektronid naasevad kohe “aukudesse”, kiirates seejuures üleliigse energia ära footonina.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale