Jõumoment

Jõumomendiks nimetatakse jõu korrutist jõu õlaga:

M equals F times l.

Jõu õlg l on jõu mõjusirge kaugus keha pöörlemisteljest.

Alljärgnev joonis näitab, kuidas üldjuhul jõu õlga arvutada. Suurus r on pöörlemistelje kaugus jõu rakenduspunktist, suurus l  (ehk jõu õlg) on pöörlemistelje kaugus jõu mõjusirgest.

jõu õla arvutamine. Jõumoment.

Jõu õla arvutamine.

Nagu jooniselt näha, kehtib seos l equals r space sin alpha. Seda arvestades võib jõumomendi valemi kirjutada ka kujul

M equals F times r times sin alpha.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale