Valguse sirgjooneline levimine

Ühtlases keskkonnas levib valgus sirgjooneliselt. Ühtlus tähendab siinjuures seda, et keskkonda iseloomustavad füüsikalised suurused ei sõltu sellest, millises ruumipunktis täpselt ollakse, ega sõltu ka suuna valikust. Maad ümbritseva õhukihi puhul näiteks muutub ülespoole liikudes õhk järjest hõredamaks, mistõttu atmosfääri ülemises ja alumises osas ei käitu valgus päris ühtmoodi.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale