Vedelike tihedused

Aine nimetus Aine nimetus inglise keeles Tihedus rho, kg/m3
Bensiin Gasoline/petrol 700
Bensool/benseen Benzene 880
Diislikütus Diesel fuel  1000
Eeter/dietüüleeter Ether/diethyl ether  720
Elavhõbe Mercury/quicksilver  13600
Glütseriin/glütserool Glycerine/glycerol  1260
Petrool/petrooleum Kerosene/paraffin  800
Piiritus/etanool  Ethanol/alcohol  800
Vesi Water  1000
Väävelhape  Sulfuric acid  1830