Õhuniiskuse määramise tabel

Kuiva
termo-
meetri
näit
Kuiva ja märja termomeetri näitude vahe
0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
Suhteline niiskus, %
 0  100  81 63 45 28 11  –
 2  100  84  68 51 35 20  –  –
 4  100  85  70  56  42  28 14  –
 6  100  86  73  60  47  35  23 10  –
 8  100  87  75  63  51  40  29  18  7  –
 10  100  88  76  65  54  44  34  24  14  4
 12  100  89  78  68  57  48  38  29  20  11  –
 14  100  90  79  70  60  51  42  34  25  17  9
 16  100  90  81  71  62  54  45  37  30  22  15
 18  100  91  82  73  65  56  49  41  34  27  20
 20  100  91  83  74  66  59  51  44  37  30  24
 22  100  92  83  76  68  61  54  47  40  34  28
 24  100  92  84  77  69  62  56  49  43  37  31
 26  100  92  85  78  71  64  58  51  46  40  34
 28  100  93  85  78  72  65  59  53  48  42  37
 30  100  93  86  79  73  67  61  55  50  44  39