Ainete dielektrilised läbitavused

Aine või materjali nimi Ingliskeelne nimetus
Dielektriline läbitavus
Vaakum Vacuum 1
Õhk Air 1,0006
Kvarts Quartz 3,7
Keedusool/naatriumkloriid Common salt/table salt/sodium chloride 5,3
Klaas Glass 5 … 10
Naturaalne kummi Natural rubber 2,9
Räni Silicon 12
Vesi Water 81
Etanool/piiritus Ethanol/alcohol 27
Polüetüleen/polüeteen Polyethylene/polythene 2,3
Puit Timber/lumber 3 … 5