Tüvenumbrid

Tüvenumbrid on numbrid, mis näitavad esitatud mõõtmise või arvutustulemuse täpsust. Võime ka öelda, et need on tähendusega numbrid arvus.

Kui näiteks arvutusülesande lähteandmeteks on arvud, mis on antud täpsusega kaks komakohta – olgu nendeks 7,45 ja 9,89 -, ning ülesandes on vaja nad korrutada, annab kalkulaator või käsitsi teostatud arvutus tulemuseks 73,6805. Ent kaks viimast numbrit selles arvus on tegelikult tähenduseta, sest korrutamine ei saa andmete täpsust suurendada. Kui lähteandmetes on kaks komakohta usaldusväärselt teada, siis ka tulemuses saab olla usaldusväärselt teada kõige enam kaks kohta.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale