SI süsteem

Mõõtühikud võib põhimõtteliselt valida meelevaldselt. Et iseloomustada füüsikalisi suurusi arvudega, on lihtsalt tarvis seda millegi ühikuks võetuga võrrelda. Ent kui iga riik või teaduslabor kasutaks omaenda meelepärast ühikute süsteemi, muutuks väga keeruliseks ja aeganõudvaks üksteise mõõtmistulemuste võrdlemine. Seepärast on ajaloo vältel üha enam püütud mõõtühikute süsteeme riiklikult ühtlustada, kuigi sajanditepikkused rahvuslikud traditsioonid seda kohati takistavad. Näiteks on Inglismaal ja USAs seni väga juurdunud naelad, tollid, jalad, jardid, miilid ja mõned muud ühikud, mis mitteingliskeelses maailmas on vähe levinud.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale