Piirviga

Mõõtemääramatust iseloomustatakse piirvea mõiste abiga. Eristatakse kahesugust piirviga: suhteline ja absoluutne.

Absoluutne piirviga näitab mõõtetulemuse suurimat võimalikku erinevust mõõdetava suuruse tõelisest väärtusest.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale