Mõõtmine

Mõõtmine on toiming, mille käigus võrreldakse huvipakkuva füüsikalise suuruse väärtust selle suuruse teise, ühikuks valitud väärtusega. Mõõtmise tulemusena saadav arv ehk mõõtarv näitab, mitu korda on mõõdetav väärtus suurem või väiksem antud suuruse ühikväärtusest.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale