Fundamentaalsed vastastikmõjud

Looduses leidub neli erinevat alusjõudu: tugev, nõrk, elektromagnetiline ning  gravitatsiooniline vastastikmõju.

Neid jõude nimetatakse fundamentaalseteks jõududeks ehk alusjõududeks, sest kõik teised jõud on neile taandatavad. Näiteks aatomituumi koos hoidev prootonite ning neutronite vaheline tõmbejõud on tingitud tugevast vastastikmõjust, aatomituumade radioaktiivne lagunemine toimub läbi nõrga vastastikmõju, molekulidevahelised jõud on olemuselt elektromagnetiline vastastikmõju, tõusu-mõõna nähtus tugineb aga gravitatsioonilisele vastastikmõjule. Kaks viimasena nimetatud vastastikmõju – elektromagnetiline ning gravitatsiooniline – on ainsad alusmõjud, mida inimene on võimeline küllalt vahetult tajuma.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale