Omapikkus. Pikkuse kontraktsioon

Omapikkus on pikkus eseme endaga seotud taust­süsteemis ehk taustsüsteemis, kus antud ese on paigal. Kõigis teistes taustsüsteemides, mis liiguvad eseme suhtes esemesihilise kiirusega v, on vastav ese gamma equals square root of fraction numerator 1 over denominator 1 minus begin display style v squared over c squared end style end fraction end root korda lühem. Sümbol c  märgib valguse kiirust vaakumis.

Eseme liikumisesuunalise pikkuse lühenemist liikumisel nimetatakse pikkuse kontraktsiooniks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale