Kõrvaljõud

Kõrvaljõududeks nimetatakse vooluallikas toimivaid, mitteelektrilise päritoluga jõude.

Selleks et vooluringis saaks püsivalt kulgeda elektrivool, peab mingi väline energiaallikas hoidma alal potentsiaalide erinevust. Just seda teeb vooluallikas. Vooluallikas on mistahes seade, mis muundab mitteelektrilist energiat elektrienergiaks.

Alloleval joonisel tähistab F with rightwards arrow on top subscript k kõrvaljõude, stack F subscript e with rightwards arrow on top elektrijõude.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale