Toon

Toon on ühele kindlale võnkesagedusele vastav heli.

Toon on üks neist heli omadustest, mida inimene on suuteline eristama. Sääse pirinat tajutakse kui “kõrget tooni”, koera haukumist kui “madalat tooni”. Tajutavale erinevusele vastab erinevus helivõnkumiste sageduses: väiksemaid sagedusi tajutakse madalana, suuremaid aga kõrgemana.
Kui klikkida alltoodud helifailil, on kuulda heli 444 Hz.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale