Voolised

Voolised on ühisnimetus vedelike ja gaaside kohta. Selle all mõeldakse niisugust ainet, mis saab voolata. Niihästi vedelikud kui gaasid on võimelised voolama, tahke keha aga mitte. Tänu voolavusele võtavad voolised selle anuma kuju, millesse nad on paigutatud.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale