Põhiolek ja ergastatud olek

Aatomi seda olekut, kus aatomil on vähim võimalik energia, nimetatakse aatomi põhiolekuks. Ülejäänud, kõrgema energiaga olekuid nimetatakse ergastatud olekuteks.

Põhiolek ja ergastatud olekud on tegelikult omased mitte üksi aatomile, vaid ka elektronile, molekulile ja üldse mistahes kvantmehaanilisele süsteemile. Alati saab süsteemi puhul kõnelda vähima energiaga olekust, mille omadused on enamasti erinevad kõrgema energiatega olekutest.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale