Keralaine ja tasalaine

Keralaineks ehk sfääriliseks laineks nimetatakse lainet, mille lainefront on kerapinna kujuga.
Tasalaineks ehk tasapinnaliseks laineks nimetatakse lainet, mille lainefrondiks on tasand.

Looduses on kõik lained keralained, kuid seda võib küllalt väikeses ruumipiirkonnas vaadelda tasalainena. Mida enam keralaine on algsest allikast eemaldunud, seda vähem märgatavaks muutub lainepinna kõverus. Ookeanilained on sageli just sellised. Väljendit “küllalt väike ruumipiirkond” tuleb seejuures mõista nii, et me vaatleme sfäärilise pinna sellist osa, mille mõõtmed on palju väiksemad kui kaugus laineallikani. Näiteks kui maa peal vaatleme tähtedelt tulevaid valguslaineid, võib neid kõiki käsitleda tasalainetena, kuna kaugus tähtedeni on väga suur.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale