Isotoop

Isotoobiks nimetatakse ühe ja sama keemilise elemendi teisendit, millel on erinev neutronite arv. Prootonite ja elektronide arv on sama elemendi kõigil isotoopidel ühesugune.

Teisisõnu, elemendi isotoobid on sama laenguarvuga (ehk sama järjenumbriga elementide perioodilisussüsteemis), kuid erineva massiarvuga. 

Allolev joonis kujutab kahte hapniku isotoopi. P tähistab prootonit, N neutronit.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale