Lämmastiku osakeste hulk

Ülesanne. Mitu molekuli sisaldab üks gramm lämmastikku?


Lahendus. Paneme kirja andmed.

Antud:
M subscript m o l end subscript equals 28 space fraction numerator g over denominator m o l end fraction M equals 1 space g N subscript A equals 6 comma 02 times 10 to the power of 23 space m o l to the power of negative 1 end exponent minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative N equals ?

Lämmastiku molekul koosneb kahest aatomist, mille põhjal leiame, et ühe mooli lämmastiku mass on 28 grammi. Järelikult on ühe grammi lämmastiku moolide arv

n equals M over M subscript m o l end subscript equals fraction numerator 1 space g over denominator 28 space begin display style fraction numerator g over denominator m o l end fraction end style end fraction equals 0 comma 036 space m o l.

Ühes moolis on Avogadro arv osakesi, lämmastiku osakeste arvu saame moolide arvu korrutamisel Avogadro arvuga:

N equals n times N subscript A equals 0 comma 036 space times 6 comma 02 times 10 to the power of 23 equals 2 comma 2 times 10 to the power of 22.

VASTUS: Ühes grammis lämmastikus on 2 comma 2 times 10 to the power of 22 molekuli.