K3. Usain Bolt

Ülesanne. Usain Bolt jooksis 2009. aastal 100 m keskmise kiirusega 37,58 km/h. Mitme sekundiga ta distantsi läbis?


Lahendus. Esmalt paneme kirja andmed.

Antud:

s equals 100 space m v subscript k equals 37 comma 58 space fraction numerator k m over denominator h end fraction minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative t minus ?

Seejärel tuleb kasutatavad ühikud teisendada ühesugusteks, et oleks võimalik ühesuguseid ühikuid taandada – tüüpiliselt teisendatakse pikkusühikud meetriteks ning ajaühikud sekunditeks. Teeme nii siingi ja saame uue andmetabeli:

s equals 100 space m v subscript k equals 37 comma 58 space fraction numerator k m over denominator h end fraction equals fraction numerator 37 comma 58 times 1000 space m over denominator 3600 space s end fraction almost equal to 10 comma 44 m over s minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative t minus ?

On teada, et vahemaa läbimiseks kulunud aeg on läbitud teepikkuse ja keskmise kiiruse suhe. Saame, et:

t equals s over v subscript k equals fraction numerator 100 space m over denominator 10 comma 44 begin display style m over s end style end fraction almost equal to 9 comma 58 space s.

VASTUS: Usain Bolt’i maailmarekordiline aeg 100 m distantsi läbimisel on 9,58 s.