K2. Lennuki kiirus

Ülesanne. Lennuk lendas Helsingist Ateenasse. Kahe linna vahekaugus linnulennult on 2500 km. Lennuaeg oli 3 tundi ja 20 minutit. Mis oli lennuki keskmine kiirus?


Lahendus. Esmalt paneme kirja andmed.

Antud:

t equals 3 space h comma space 20 space m i n
s equals 2500 space k m
minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative
v subscript k minus ?

Esmalt tuleb kasutatavad ühikud teisendada ühesugusteks, et oleks võimalik ühesuguseid ühikuid taandada – tüüpiliselt teisendatakse pikkusühikud meetriteks ning ajaühikud sekunditeks. Teeme nii siingi ja saame uue andmetabeli:

t equals 3 space h comma space 20 space m i n equals 3 1 third h
s equals 2500 space k m
minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative
v subscript k minus ?

Keskmine kiirus on defineeritud kui läbitud teepikkuse ja selleks kulunud aja suhe:

v subscript k equals s over t equals fraction numerator 2500 space k m over denominator 3 begin display style 1 third end style h end fraction equals fraction numerator 2500 space k m over denominator begin display style 10 over 3 end style h end fraction equals 750 fraction numerator k m over denominator h end fraction.

VASTUS: Lennuki keskmine kiirus oli 750 km/h.