Kvanthüpe ehk kvantsiire

Protsessi, kus elektron läheb aatomis kõrgema energiaga olekust madalama energiaga olekusse (kiirates seejuures footoni), nimetatakse kvanthüppeks ehk kvantsiirdeks ehk kvantüleminekuks.

Siire peab rahuldama valikureegleid, mis määravad kvantarvude muutu­mise üleminekul ühest olekust teise.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale