Gravitatsioonijõud

Eranditult kõik kehad tõmbuvad vastastikku üksteise poole.

Seda nähtust tuntakse gravitatsiooni nime all. Gravitatsioonis ilmnevat jõudu nimetatakse gravitatsioonijõuks.

Päikesesüsteem. Gravitatsioon. Gravitatsioonijõud.

Gravitatsioonilise tõmbumiseta lendaksid Päikesesüsteemi planeedid laiali kosmoseavarustesse.

Gravitatsioonijõu suuruse määrab gravitatsiooniseadus, mis ütleb, et kaks punktmassi tõmbavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale