Läätse valem

Läätse valem seob omavahel kolme suurust: läätse fookuskaugus, eseme kaugus läätsest, eseme kujutise kaugus läätsest.

Seda valemit saab kasutada nii kumer– kui nõgusläätsede kujutiste konstrueerimiseks, kuid valem kehtib üksnes õhukeste läätsede puhul.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale