Kiirte pööratavuse printsiip

Geomeetrilises optikas kehtib kiirte pööratavuse printsiip: kiir läbib süsteemi päri- ja vastassuunas ühte teed mööda.

Alljärgneval joonisel on näitena kujutatud üks lihtsamaid optilisi olukordi: valguskiir P langeb peeglile ja peegeldub sellelt. P on langev kiir, P’ aga peegeldunud kiir. Kiirte pööratavus tähendab antud juhul seda, et kui suunaksime valguse peeglile hoopis P’ suunast, toimuks peegeldumine täpselt P suunas. Langev kiir ja peegeldunud kiir niiöelda oleksid kohad vahetanud, aga muidu on valguse teekond täiesti ühesugune.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale