Amper

1 amper (A) on võrdne sellise elektrivoolu tugevusega, mis läbides kaht lõpmata pikka paralleelset teineteisest 1m kaugusel vaakumis olevat kaduvväikese läbimõõduga sirgjuhet, teki­tab juhtmete vahel nende pikkuse iga meetri kohta jõu 2 . 10 –7 N.

Amper on üks SI-süsteemi põhiühikutest.

Kui vool juhis on 1 A, siis läbib juhi ristlõiget igas sekundis laeng 1 C.