Raskusjõuga seotud potentsiaalne energia

Kui keha asub Maa lähedal ja vastastikmõjub selle gravitatsiooniväljaga (ehk raskusjõuga), siis on kehal tänu sellele ka potentsiaalne energia. Seda võib nimetada raskusjõuga seotud potentsiaalseks energiaks. Maapinnast kõrgusele h tõstetud kehal massiga m  on potentsiaalne energia

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale